admin // Author

Author based archive
15 Lut

W dzień kobiet odbędzie się I Konferencja pt. „Pomorze Zachodnie w projektach i realizacjach z branży zabezpieczeń p.poż. oraz akustyki budowlanej”. W imieniu własnym oraz partnerów projektu serdecznie zapraszamy do Szczecina.

11 Mar

Charakterystyka

 • Nowatorskie rozwiązania
 • Polska konstrukcja
 • PN-EN 54-16:2011

Opis

Centrala DSO IVO przeznaczona jest dla najmniejszych instalacji niewymagających skomplikowanych scenariuszy pożarowych oraz dla instalacji dużych, w których wymagane jest przetwarzanie kilku strumieni audio i transmisja światłowodem.

30 Lip

Charakterystyka

 • Umożliwia łatwe sterowanie i obsługę centrali IVO

Opis

KG-ETH przeznaczony jest do sterowania i obsługi centrali DSO IVO. Stan pracy systemu sygnalizowany jest przy pomocy obowiązkowych wskaźników LED. 

30 Lip

Charakterystyka

 • Możliwość komunikacji głosowej z innymi interkomami oraz kontrolerami

Opis

Interkomy pożarowe przeznaczone są do komunikacji głosowej z innymi interkomami, kontrolerem głównym KG lub konsolami alarmowymi i informacyjnymi. 

30 Lip

Charakterystyka

 • Wysoka wydajność
 • Uniwersalność

Opis

Impulsowe wzmacniacze WM zasilane są napięciem 48V DC bezpośrednio z siłowni bateryjnych typu ZDS048. Konstrukcja urządzenia umożliwia zastosowanie dowolnej końcówki mocy

30 Lip

Charakterystyka

 • Umożliwia sterowanie urządzeniami pożarowymi

Opis

Karta wyjść przekaźnikowych PPW wyposażona jest w 8 przekaźników i służy do sterowania zewnętrznymi urządzeniamia pożarowymi i automatyki budynku.

30 Lip

Charakterystyka

 • Umożliwia połączenie z wyjściami sterującymi urządzeń PPOŻ

Opis

Karta WSS przeznaczona jest głównie do połączenia z bezpotencjałowymi (przekaźnikowymi) wyjściami strefowymi urządzeń systemu sygnalizacji pożaru. 

30 Lip

Charakterystyka

 • Możliwość obsługi wielu linii głośnikowych

Opis

Linie głośnikowe 100V przyłączane są bezpośrednio do modułów 2LG centrali. Jedna karta obsługuje dwie linie głośnikowe oraz regulatory głośności z obejściem.

30 Lip

Charakterystyka

 • Umożliwia monitorowanie sygnału audio

Opis

Karta WAA służy do przyłączania wszelkich źródeł analogowego sygnału audio. Wejście karty WAA jest symetryczne i może być skonfigurowana jako wejście mikrofonowe lub liniowe.