Procesory dźwięku // Category

Category based archive
19 Wrz

Charakterystyka

 • 16 Wejść lub wyjść, wybierane w blokach po 4 (możliwe 12we/4wy , 8we/8wy,4we/12wy,16we, 16wy)
 • Karta Wiadomości Cyfrowych z 20 minutami dźwięku 16 kHz z zaawansowanym harmonogramem
 • 10 Presetów projektowych i setki podpunktów
 • Wszystkie standardowe elementy DSP w bibliotece
 • 16 wejść logicznych TTL i 8 GPIO do sterowania innymi systemami
 • Przetwarzanie dźwięku 48 lub 96 kHz przy użyciu 24-bitowych przetworników A / D i D / A z 32-bitowymi układami scalonymi SHARK 266 MHz
 • Dostępny jest pilot zdalnego sterowania RS-485 (URC) i mikrofon stronicowania PPM
 • Wejście mikrofonowe wykrywające hałas
 • Łączenie maksymalnie 12 jednostek i udostępnianie 12 kanałów audio + danych w sieci
 • Łatwa konfiguracja Obsługa RS-232 dla komputerów AMX, Crestron lub Windows XP

Opis

UAP G2 stanowi znaczący krok naprzód w przetwarzaniu dźwięku. Możliwość wyboru do 12 jednostek wejściowych, które można wybierać w blokach po cztery (0 wejść 16 wyjść, 4 wejścia 12 wyjść itp.).

13 Lut

OCTO Jr

Charakterystyka

 • 25 różnych wariantów tego urządzenia.
 • Posiada on do 14 kanałów wejścia/wyjścia, po 6 stałych wejść/wyjść, oraz 3 dodatkowe gniazda na karty.
 • Rozszerzone funkcje DSP – Automatyczna kontrola wzmocnienia, parametryczny equalizer, mixer, sprzężenie zwrotne, filtr górnoprzepustowy, filtr dolnoprzepustowy, itp.
 • Posiada również harmonogram, zarządzanie zdarzeniami, dostosowywanie elementów.

Opis

Procesor DSP (Digital Signal Processor) posiadający po 6 stałych wejśc i wyjść.

Dokumenty do pobrania

13 Lut

DCP1000

Charakterystyka

 • Do 504 podłączonych jednostek (mikrofony itp.), oraz 64 wzmacniaczy do jednej centrali
 • Do 32 centrali w jednym systemie
 • Każde urządzenie przetwarzane jest indywidualnie, a jego parametry zapisane w pamięci procesora dźwięku
 • Udoskonalone funkcje DSP (Digital Sound Processor), takie jak 8-pasmowy PEQ (Parametric Equalizer), AGC (Automatic Gain Control), supresor sprzężenia, automatyczny mikser z funkcją dzielenia się i brama aktywowana głosem

Opis

System Senator to w pełni zintegrowany, cyfrowy system konferencyjny, oraz internetowy system konferencyjny w jednym procesorze dźwiękowym.