Dofinansowanie Unii Europejskiej

21 czerwca 2019
Dofinansowanie Unii Europejskiej
  • pAudio Technologies Sp. z o.o.  realizuje projekt pod tytułem „Opracowanie znacząco ulepszonej i innowacyjnej centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego firmy pAudio Technologies Sp. z o.o,” którego celem jest opracowanie znacząco ulepszonej i innowacyjnej centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego . Efektem projektu będzie opracowanie znacząco ulepszonej i innowacyjnej centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Wartość projektu wynosi: 476.625,00 PLN, z czego  387.500,00 PLN dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

  • pAudio Technologies Sp. z o.o.  realizuje projekt pod tytułem „Rozwój firmy PAUDIO TECHNOLOGIES poprzez promocję na rynkach międzynarodowych”  którego celem jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży IT/ICT. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach, misjach wyjazdowych i dodatkowym działaniom promocyjnym. Wartość projektu wynosi: 403.700,00 PLN, z czego 343.145,00 PLN dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • pAudio Technologies Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” Projekt jest finansowanym z Funduszy Europejskich i jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w SzczecinieCelem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.
    Dofinansowanie projektu z UE to : 50 000 000,00 PLN
    Otrzymane przez pAudio Technologies Sp. z o.o. wsparcie finansowe z EU wyniosło 57 649,56 zł.