Czym są i gdzie mają zastosowanie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze?

18 stycznia 2022
Czym są i gdzie mają zastosowanie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze?

DSO, czyli Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, pozostają najczęściej całkowicie niezauważone dla osób postronnych aż do momentu sytuacji kryzysowej, kiedy to pomagają ratować ludzkie życie. Ze względu na ogromne znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa dla rozmaitych firm, instytucji i użytkowników budynków użyteczności publicznej, warto zastanowić się nad ich funkcjami i zastosowaniem. Przedstawiamy zatem opis zadań przydzielanych DSO, zestawiając ich specyfikację techniczną z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Czym jest dźwiękowy system ostrzegawczy?

Instalując dźwiękowy system ostrzegawczy w budynku, zyskujemy wiele możliwości nie tylko w sferze bezpieczeństwa, lecz także w kwestii możliwości przekazywania różnego rodzaju informacji, komunikatów, podkładu muzycznego czy treści marketingowych do wielu osób jednocześnie. DSO co do zasady stanowią element systemu Ppoż., nadającego wyraźne komunikaty dźwiękowe na wypadek pożaru lub innego zagrożenia np. terrorystycznego. DSO, oprócz przekazania informacji o zagrożeniu, dostarcza również zwięzłych informacji o zalecanych dalszych działaniach. Za pomocą DSO można doskonale zarządzać ewakuacją i kierować ludzi do określonego miejsca. Dźwiękowy system ostrzegawczy służy do jak najszybszego i skutecznego poinformowania użytkowników o zagrożeniu i podania im dalszych wskazówek. Jego skuteczność w dużej mierze zależy od jakości zastosowanych komponentów, odpowiedniego projektu akustycznego zapewniającego należyty poziom zrozumiałości mowy (generowanych komunikatów) oraz jakości przyjętego w budynku scenariusza pożarowego. Dla placówek wyposażonych w dźwiękowy system ostrzegawczy wymagania dotyczą przede wszystkim zastosowania kabli odpornych na wysokie temperatury, obecności zasilania awaryjnego, podziału DSO na różne strefy pożarowe, czy zapewnieniu redundancji dla różnych elementów składowych instalacji. Wszystkie urządzenia DSO w Polsce muszą posiadać certyfikat dopuszczenia do użytku, wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Zastosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących zasady i wymagania w sprawie DSO w Polsce jest dźwiękowy system ostrzegawczy rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz 719) Zgodnie z jego zapisami, stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest wymagane m.in. w budynkach handlowych lub wystawowych, salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1500, stacjach metra i stacjach kolei podziemnych, kinach i teatrach z liczbą miejsc przekraczającą 600, szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, hotelach, akademikach lub innych budynkach zamieszkania zbiorowego powyżej 200 miejsc a także dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Równie ważnym dokumentem praktycznym dotyczącym DSO są opracowane przez CNBOP-PIB oraz SITP Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy – wytyczne . Jest to dokument ułatwiający procesy projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji, którego wymaga dźwiękowy system ostrzegawczy. Jest to dokument, który kompleksowo obejmuje wszystkie zagadnienia związane z wdrażaniem oraz eksploatacją DSO

Wytyczne kierowane są do: projektantow, instalatorow, konserwatorow, rzeczoznawcow ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dla właścicieli i zarządcow obiektow, w ktorych zainstalowano dźwiękowy system ostrzegawczy.

Dla instalacji DSO, jaką stanowi dźwiękowy system ostrzegawczy wymagania dotyczą przede wszystkim zapewnienia niezawodności w sytuacjach kryzysowych. Funkcje systemu nie powinny być ograniczone nawet w przypadku częściowego uszkodzenia lub braku podstawowego zasilania energetycznego. Zastosowanie DSO w budynkach mieszczących dużą liczbę osób w znacznym stopniu wpływa na poziom ich bezpieczeństwa. Pojawienie się pożaru wykrytego przez czujniki dymu automatycznie aktywuje działanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, zarządzającego sprawną ewakuacją osób z budynku. Przekazywane przez system DSO informacje docierają ze swoim przekazem do każdego pomieszczenia w budynku, obejmując zasięgiem każdą osobę obecną na danej przestrzeni. Powszechną praktyką staje się także nadawanie komunikatów w języku angielskim, szczególnie istotnych w takich miejscach jak porty lotnicze, dworce czy centra handlowe.

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku