Komitet Techniczny SITP

12 lutego 2019
Komitet Techniczny SITP

pAudio jest członkiem Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w zakresie opracowania wytycznych dla projektowania, wykonywania i utrzymania DSO w Polsce.