Kontroler główny KG-ETH-MAR

8 listopada 2018
Kontroler główny KG-ETH-MAR

Charakterystyka

  • Umożliwia łatwe sterowanie i obsługę centrali IVO
  • Zawiera doręczny mikrofon alarmowy

Opis

KG-ETH przeznaczony jest do sterowania i obsługi centrali DSO IVO. Stan pracy systemu sygnalizowany jest przy pomocy obowiązkowych wskaźników LED. Szczegółowy stan centrali przedstawiony jest w postaci tekstowej na wyświetlaczu LCD. Wbudowany głośnik monitorujący służy do odsłuchu sygnałów audio na liniach głośnikowych lub do komunikacji słownej z interkomami pożarowymi. Kontroler KG-ETH umożliwia przyłączenie doręcznego mikrofonu alarmowego oraz barwnych przycisków do ręcznego sterowania centralą DSO IVO. Kontroler KG-ETH składa się z modułów KG oraz KG-UI. Standardowa konsola jest doposażona w doręczny mikrofon alarmowy.

Dokumenty do pobrania