KG-ETH – Kontroler główny

30 lipca 2018
KG-ETH – Kontroler główny

Charakterystyka

  • Umożliwia łatwe sterowanie i obsługę centrali IVO

Opis

KG-ETH przeznaczony jest do sterowania i obsługi centrali DSO IVO. Stan pracy systemu sygnalizowany jest przy pomocy obowiązkowych wskaźników LED. 

Szczegółowy stan centrali przedstawiony jest w postaci tekstowej na wyświetlaczu LCD. Wbudowany głośnik monitorujący służy do odsłuchu sygnałów audio na liniach głośnikowych lub do komunikacji słownej z interkomami pożarowymi. Kontroler KG-ETH umożliwia przyłączenie doręcznego mikrofonu alarmowego oraz barwnych przycisków do ręcznego sterowania centralą DSO IVO. Kontroler KG-ETH składa się z modułów KG oraz KG-UI.

Istnieje również wersja z mikrofonem na froncie urządzenia: KG-ETH-MAR

Dokumenty do pobrania