MPT – Mikrofon pomiarowy tła akustycznego

30 lipca 2019