„Opracowanie Inteligentnego Systemu Ewakuacji Osób (IVO-ISEO) znacznie zwiększającego bezpieczeństwo ludzi w przypadkach zagrożeń pożarowych, terrorystycznych i epidemiologicznych”

5 stycznia 2021
„Opracowanie Inteligentnego Systemu Ewakuacji Osób (IVO-ISEO) znacznie zwiększającego bezpieczeństwo ludzi w przypadkach zagrożeń pożarowych, terrorystycznych i epidemiologicznych”

Przedmiotem projektu „Opracowanie Inteligentnego Systemu Ewakuacji Osób (IVO-ISEO) znacznie zwiększającego bezpieczeństwo ludzi w przypadkach zagrożeń pożarowych, terrorystycznych i epidemiologicznych” jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych celem opracowania systemu ewakuacji zwiększającego bezpieczeństwo ludzi.

 

Wartość projektu: 1 108 455,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 743 953,45 PLN