PAIVO School | pAudio

PAIVO School

PAIVO School jest systemem nagłośnienia zapewniającym bezpieczeństwo dedykowanym do wykorzystania w szkołach lub innych placówkach edukacyjnych. Jest on przystosowany do pracy w warunkach zagrożenia terrorystycznego, a także pożarowego czy epidemiologicznego. Zaprogramowane wcześniej komunikaty mogą zostać automatycznie odtwarzane w zależności od potrzeby oraz scenariusza. Wychodząc naprzeciw obecnym standardom, system posiada funkcjonalność bezstresowych dzwonków szkolnych pozwalający na odtwarzanie dowolnie wybranych melodii jako sygnał dzwonka – rozwiązanie nie wywołujące u uczniów pobudzenia, a tym samym pozwalające na lepsze skupienie.

PAIVO School mieści się w montowanej naściennie szafce. Istnieje możliwość wyposażenia go w system awaryjnego zasilania bateryjnego oraz wzmacniaczy rezerwowych, które zagwarantują prawidłowe działanie urządzenia w przypadku uszkodzenia wzmacniacza podstawowego czy przerwy w dostawie prądu. Dodatkowo obudowę można dowolnie spersonalizować kolorystycznie, co pozwoli na dopasowanie urządzenia do wystroju wnętrza lub wyeksponowanie go kontrastującym kolorem. Oprócz działania alarmowego, PAIVO SCHOOL można z powodzeniem wykorzystywać również jako radiowęzeł szkolny, nagłośnienie apelu lub innego wydarzenia.

PAIVO School jest specjalnie przygotowanym systemem zapewniającym bezpieczeństwo oraz komfort pracy w placówkach edukacyjnych.

Spełnia normy EN 54-16 oraz EN 54-4

Ochrona w szkole

Bezpieczeństwo uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników – stanowi kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Dlatego system jest przystosowany do zapewnienia odpowiednich kroków w przypadku zagrożenia terrorystycznego, a także pożarowego.
PAIVO School

bezpieczeństwo / bezstresowe dzwonki / automatyczne komunikaty

BEZPIECZEŃSTWO W TWOJEJ SZKOLE

  • Bezpieczeństwo antyterorystyczne
  • Bezpieczeństwo pożarowe
  • Komunikaty automatyczne, Komunikaty kodowane
  • PA IVO Mobile – to mobilna szafka, która może pełnić rolę kontrolera głównego i go zastępować
  • Awaryjne zasilanie z akumulatorów
  • Wzmaczniacze rezerwowe

WYGODNE ROZWIĄZANIA

  • Radiowęzeł szkolny
  • System dzwonkowy / dzwonki bezstresowe
  • Odpowiednie nagłośnianie sal gimnastycznych i boisk, głośniki dużych mocy
  • Możliwość łaczenia rozproszonych lokalizacji w jeden system „Sieciowanie systemu”

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Dzwonki bezstresowe

Dotychczasowe dobrze znane dzwonki tonowe powodują duży hałas, który jest szkodliwy i źle wpływa na naukę i koncentrację uczniów oraz nauczycieli.
Dzwonki bezstresowe są jednym z elementów, który powoduje wyciszenie negatywnych emocji. Zwiększają koncentrację poprzez stosowanie dowolnie wybranego tła muzycznego (melodii) przyjemnych dla ucha dziecka i pracowników szkoły. Zadaniem takiego dzwonka jest komunikacja bez skutków ubocznych, które podowiadują nadmierną żywiołowość uczniów.

Bezpieczeństwo ppoż

System PAIVO School stworzyli polscy inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w produkcji profesjonalnych systemów nagłośnienia ppoż, w związku z tym nie mogli nie wykorzystać swoich doświadczeń również przy tworzeniu systemu rozgłoszeniowego PA IVO. W związku z tym system umożliwia:
- opcjonalnie wykorzystanie akumulatorów jako dodatkowe źródło zasilania w przypadku braku zasilania sieciowego,
- opcjonalnie stosowanie tzw. wzmacniaczy rezerwowych, czyli: jeśli któryś ze wzmacniaczy podstawowych obsługujących system ulega uszkodzeniu wzmacniacz rezerwowy automatycznie przejmuje jego funkcje.
- automatyczne nadawanie zapisanych w pamięci systemu a nagranych wcześniej komunikatów, np. o ewakuacji

Bezpieczeństwo terrorystyczne

PA IVO School umożliwia nadawanie automatycznych komunikatów wcześniej zdefiniowanych i zapisanych w pamięci systemu. Aktywowanie takich komunikatów może odbywać się m.in. za pomocą przycisków bezpieczeństwa rozmieszczonych w obiekcie lub przycisków umieszczonych na stacji operatorskiej np. w gabinecie dyrekcji. Taka forma ostrzegania ma za zadanie przekazać przede wszystkim informację o zagrożeniu atakiem kadrze nauczycielskiej oraz uczniom jednocześnie informując ich o trybie postępowania w takiej sytuacji. Przykładowa treść komunikatu: UWAGA! UWAGA! Wykryto zagrożenie terrorystyczne! Prosimy udać się do klas zakluczyć drzwi oraz odsunąć się od drzwi. Oczywiście można pominąć komunikat automatyczny, komunikaty na bieżąco może nadawać osoba do tego uprawniona np. dyrektor.

Urządzenia wej./wyj.

System PA IVO School umożliwia podłączenie wielu zewnętrznych źródeł dźwięku takich jak:
- odtwarzacze CD,
- mikrofony bezprzewodowe,
- urządzenia przenośne takie jak telefony, tablety, notebooki,
- pen drive,
- urządzenia bluetooth,
a nawet konsole mikserskie

Szafka mobilna

Podstawowym zadaniem szafki mobilnej jest nagłośnienie przestrzeni obiektu lub przestrzeni wokół niego nie nagłośnionych systemem podstawowym. Jednocześnie szafka mobilna jest swego rodzaju dodatkowym zabezpieczeniem systemu głównego i w razie jego uszkodzenia może przejmować jego rolę i zachowywać w 100% jego sprawność oraz funkcjonalność do czasu uruchomienia głównego kontrolera.

System plug & play

System został tak skonstruowany aby osoba z podstawową wiedzą potrafiło go zamontować i uruchomić. Produkt przyjazny instalatorom, użytkownikom oraz firmom serwisującym.

Sygnalizacja natężenia dźwięku

Sygnalizatory natężenia dźwięku mają za zadanie sygnalizować natężenie nadmiernego hałasu i pomagać dyżurującym nauczycielom dyscyplinować uczniów. Gdy poziom dźwięku nie przekracza dopuszczalnych norm sygnalizacja świeci się na zielono jeśli dopuszczalny próg zostaje przekroczony zapala się sygnalizacja czerwona.

Zegar

System umożliwia sterowanie zegarami umieszczonymi na obiekcie,

System wielostrefowy

Celem wielostrefowości systemu jest możliwość nadawania różnych komunikatów w różnych obszarach danego obiektu.

Komunikaty kodowane

To rozwiązanie przeniesione rodem ze szpitali, w których w chwili zagrożenia stosuje się komunikaty kodowane zawierające ukryte informacje skierowane do personelu szpitala, podobne zastosowanie komunikaty kodowane będą miały w szkole gdzie nadanie komunikatu o określonej treści będzie oznaczało zagrożenie i informację dla kadry nauczycielskiej jak należy postępować nie powodując paniki wśród uczniów.

Nagłośnienie sal gimnastycznych i boisk

Dzięki ogromnemu doświadczeniu jakie nasi pracownicy zdobyli przez lata projektowania akustyki i elektroakustyki obiektów, dzięki szerokiej gamie głośników (również głośników dużej mocy) oraz wykorzystaniu systemu pAIVO profesjonalnie nagłośnimy hale sportowe oraz boiska szkolne.

Sieciowanie systemu

Moduły sieciowe umożliwiają połączenie pomiędzy centralami w przypadku kiedy mamy na tyle rozległy obiekt, że istnieje konieczność stosowania minimum 2 central PA IVO School. To rozwiązanie stosujemy również wtedy gdy mamy kilka obiektów szkolnych w jednym kompleksie i istnieje konieczność stosowania wielu central w wielu różnych lokalizacjach a chcemy obsługiwać system i zarządzać nim jak pojedynczą centralą.

Interkom

Interkomy przeznaczone są do komunikacji głosowej z innymi interkomami lub konsolami mikrofonowymi. Umożliwiają dwukierunkową komunikację punkt – punkt lub komunikację z grupą abonentów. Idealnym zastosowaniem w szkole jest komunikacja pomiędzy pokojami nauczycielskimi lub dyrektorem i pokojami nauczycielskimi, tak naprawdę konfiguracja zależy od pomysłu zarządcy placówki. Ważne jest też to że interkomy produkcji pAudio zasilane są bezpośrednio z systemu PA IVO School co zdecydowanie upraszcza ich instalację i obsługę.

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA

paivo konfiguracja
Masz pytania, chcesz spotkać się z naszym przedstawicielem?