System DSO IVO

SYSTEM DSO IVO

KG-ETH – Kontroler główny
KG-ETH przeznaczony jest do sterowania i obsługi centrali DSO IVO. Stan pracy systemu sygnalizowany jest przy pomocy obowiązkowych wskaźników LED. 
szczegóły
KAS – Kaseta rozszerzająca
Przeznaczona jest do montażu kart systemowych i rozbudowy centrali DSO IVO.
szczegóły
KKO – Karta wejść konsol mikrofonowych
Karta KKO służy do przyłączania magistrali konsol mikrofonów alarmowych i informacyjnych, interkomów pożarowych oraz zewnętrznych urządzeń sterowniczych.
szczegóły
2LG2 – Karta 2 linii głośnikowych
Karta 2LG2 wykorzystywana jest do bezpośredniego przyłączania linii głośnikowych 100V. Jedna karta obsługuje maksymalnie dwie linie głośnikowe. Karta 2LG2 umożliwia zasilanie dwóch niezależnych linii głośnikowych lub dwóch linii w konfiguracji A/B z tej samej końcówki mocy. Istnieje możliwość łączenia kart 2LG2 pod wspólne wzmacniacze mocy. Monitorowanie linii głośnikowych odbywa się metodą impedancyjną lub przy pomocy sygnału pilota
szczegóły
2LG – Karta 2 linii głośnikowych
Linie głośnikowe 100V przyłączane są bezpośrednio do modułów 2LG centrali. Jedna karta obsługuje dwie linie głośnikowe oraz regulatory głośności z obejściem.
szczegóły
2LGA – Karta lokalnego wejścia audio
Karta 2LGA jako karta rozszerzająca do karty 2LG2 pozwala na podłączenie lokalnego źródła sygnału audio dla każdej karty 2LG2, zwiększając ilość obsługiwanych sygnałów audio przez pojedynczy kontroler KG-ETH/KG-ETH-MAR z 4 do maksymalnie 64.
szczegóły
WAA – Karta wejścia sygnału audio
Karta WAA służy do przyłączania wszelkich źródeł analogowego sygnału audio. Wejście karty WAA jest symetryczne i może być skonfigurowana jako wejście mikrofonowe lub liniowe. 
szczegóły
WSS – Karta wejść alarmowych i sterujących
Karta WSS przeznaczona jest głównie do połączenia z bezpotencjałowymi (przekaźnikowymi) wyjściami strefowymi urządzeń systemu sygnalizacji pożaru. 
szczegóły
PPW2 – Karta wejść sterujących
Karta wyjść przekaźnikowych PPW2 wyposażona jest w 6 przekaźników i służy do sterowania zewnętrznymi urządzeniamia pożarowymi i automatyki budynku.
szczegóły
KSS – Karta systemu sieciowego
Karta KSS służy do komunikacji pomiędzy centralami DSO IVO w systemie sieciowym. Karta ma podwójny port do transmisji strumieni audio i sterowania.
szczegóły
16SG – Moduł 16 linii głośnikowych
16SG wykorzystywane jest do bezpośredniego przyłączenia 16 linii głośnikowych 100V. Moduł 16SG został zaprojektowany do pracy w systemach DSO, w których wymagana jest obsługa dużej liczby linii głośnikowych o małych mocach ewakuacja fazowa ze wparciem niezależnych wzmacniaczy zapasowych. 16SG występuje w obudowie 1U. Moduł ten idealnie nadaje się do biurowców, hoteli oraz obiektów szpitalnych, zapewniając optymalizację potrzebnych wzmacniaczy mocy do minimum.
szczegóły
WB – wzmacniacz mocy
Wzmacniacze serii WB wyposażone są w beztransformatorowe wyjścia 100V oraz mikroprocesor odpowiedzialny za zarządzanie i sterowanie urządzeniem. Wzmacniacze mają wyjątkowo niskie zapotrzebowanie na pojemność baterii. Wmzacniacze WB zasilane są 24V, bezpośrednio z zasilacza systemowego – ZDSOP24. Budowa urządzenia umożliwia użycie jednego z kanałów wzmacniacza jako wzmacniacza rezerwowego. Dostępne są wzmacniacze 1, 2, 4, oraz 8-kanałowe o mocy 125W, 200W, 500W RMS. Seria WB zajmuje 1U miejsca w szafie […]
szczegóły
MA – Konsola mikrofonowa
Konsola alarmowa różni się od informacyjnej kolorem przycisków funkcyjnych oraz dostępnością gniazd sygnałowych. Określenie funkcji konsoli następuje w oprogramowaniu konfiguracyjnym.
szczegóły
MI – Konsola informacyjna
Konsola alarmowa różni się od informacyjnej kolorem przycisków funkcyjnych oraz dostępnością gniazd sygnałowych. Określenie funkcji konsoli następuje w oprogramowaniu konfiguracyjnym.
szczegóły
MAR – Konsola alarmowa
Konsola alarmowa różni się od informacyjnej kolorem przycisków funkcyjnych oraz dostępnością gniazd sygnałowych. Określenie funkcji konsoli następuje w oprogramowaniu konfiguracyjnym.
szczegóły
MAR-K – Konsola mikrofonowa w obudowie OME
Konsola alarmowa różni się od informacyjnej kolorem przycisków funkcyjnych oraz dostępnością gniazd sygnałowych. Określenie funkcji konsoli następuje w oprogramowaniu konfiguracyjnym.
szczegóły
INT – Interkom pożarowy
Interkomy pożarowe przeznaczone są do komunikacji głosowej z innymi interkomami, kontrolerem głównym KG lub konsolami alarmowymi i informacyjnymi. 
szczegóły
MPT – Mikrofon pomiarowy tła akustycznego
Mikrofony pomiarowe MPT przeznaczone są do pomiaru tła akustycznego i automatycznej regulacji głośności sygnałów audio na liniach głośnikowych. Przyłączane są do centrali DSO IVO
szczegóły
VCT – Regulator głośności
Przeznaczone są do regulacji głośności (tłumienia) na liniach głośnikowych systemu IVO. Regulatory VCT25R oraz VCT80R wymagają dodatkowej pary przewodów do aktywowania
szczegóły
KSSO – Konwerter światłowodowy systemu sieciowego
Konwertery KSSO przeznaczone są do łączenia centrali DSO IVO systemu sieciowego, przy pomocy światłowodu pożarowego. 
szczegóły
ZDSOP24-K

ZDSOP24-K

DSO IVO
ZDSOP24-K to system zasilania systemu IVO składający się z szafy Rack 19″ wraz z akcesoriami, zasilacza ZDSOP24, akumulatorów oraz okablowania. Dostępne są różne wysokości szaf Rack, od 12U do 50U, oraz dwie różne głębokości – 600mm oraz 800mm.
szczegóły

Kompleksowy system DSO IVO

Zagrożenie pożarowe to jedno z największych niebezpieczeństw, które dotyczy każdego budynku i/lub obiektu.

Czytaj więcej

Dlatego obiekty należy wyposażyć w możliwie najlepsze rozwiązania pozwalające na ograniczanie ryzyka wybuchu i łatwego rozprzestrzeniania się ognia a także na skuteczna ewakuację osób w przypadku wystąpienia zagrożenia ppoż. Oferujemy wysokiej jakości urządzenia, które przeznaczone są do budowania rozproszonych systemów ostrzegania dźwiękowego DSO w przypadku wykrycia pożaru w hotelu, w szpitalu, w akademiku, w sklepie, w galerii handlowej lub w każdym innym budynku i/lub obiekcie. W naszym katalogu dostępne są wszystkie elementy infrastruktury i systemów tworzące profesjonalny system DSO IVO. Proponowane produkty spełniają wymagane prawem normy bezpieczeństwa, a zastosowane w nich wytrzymałe materiały sprawiają, że są one trwałe i działają niezawodnie.

Centrala DSO IVO jako jeden z nielicznych produktów w Europie spełnia wszystkie fakultatywne wymogi normy zharmonizowanej EN 54-16:2008, jak również posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP. Głównym wyróżnikiem produktu jest jego wysoka jakość, skalowalność oraz niska cena

Czym jest system DSO IVO?

Dźwiękowy System Ostrzegania DSO, to system który ma na celu usprawnić i ułatwić ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń. Komunikaty głosowe są wysyłane na wybrane strefy głośnikowe tak aby nie wprowadzać paniki wśród osób w strefach zagrożonych i strefach gdzie ewentualny pożar jest w odległej części budynku. System działa w sposób automatyczny kierując ewakuacją wedle zaprogramowanego wcześniej scenariusza lub z poziomu mikrofonu dedykowanego dla strażaka/osoby prowadzącej ewakuacje. W takim przypadku strażak/osoba odpowiedzialna za ewakuacje może samodzielnie przeprowadzać ewakuację. System może działać również w celach komercyjnych nadając np. muzykę i/lub komunikaty komercyjne. Systemy DSO instalowane są

obowiązkowo w budynkach użyteczności publicznej a obowiązek ich stosowania jest regulowany prawnie (W Polsce jest to Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Odpowiednie rozporządzenie wykonawcze MSWIA, które określa typy obiektów gdzie instalacje DSO są obowiązkowe). Systemy DSO są również instalowane w obiektach, gdzie prawnie to nie jest wymagane, ale decyzją świadomych inwestorów są one instalowane aby zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe użytkowników budynku. Systemy DSO podlegają też certyfikacji (Europejskiej

EN-54 i krajowej Świadectwo Dopuszczenia) DSO IVO posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty. DSO IVO jest produktem, który został w całości opracowany, przebadany i certyfikowany przez inżynierów spółki pAudio.

System DSO IVO to układ tzw. dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO o zagrożeniach. Składa się on z wielu elementów, które wzajemnie ze sobą współpracują. Są to czujniki wykrywające czynniki ryzyka, sprzęt umożliwiający przesyłanie zebranych danych do jednostki sterującej, która z kolei uruchamia alarm i wysyła alerty dźwiękowe, komunikaty informacyjne i komunikaty ostrzegawcze do głośników emitujących je w celu przeprowadzenia efektywnej ewakuacji osób z budynku.

Sygnały są odpowiednio wzmacniane przez różnego rodzaju, typu i mocy wzmacniacze. Opcjonalnie systemy DSO IVO mogą być wyposażone w mikrofony, które stwarzają także możliwość przekazywanie konkretnych komunikatów przez operatora. Najważniejsza w tym układzie jest centrala DSO IVO. W naszym katalogu można znaleźć wiele różnych modeli tego typu urządzeń.

Rola Dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO nie ogranicza się jedynie do alarmowania w przypadku zagrożeń (np. pożarowych), chociaż to bez wątpienia ich podstawowa funkcjonalność, lecz można wykorzystywać DSO również na wiele innych sposobów, np. jako:

 • DSO jako szkolny lub zakładowy radiowęzeł
 • DSO jako nadawcę komunikatów reklamowych
 • DSO jako zapewnienie tła muzycznego w obiektach typu hotel, galeria handlowa

DSO można również integrować z innymi systemami np. PA, czy też AV co pozwala na wspólne korzystanie z instalacji oraz głośników DSO. Tak obszerny wachlarz dodatkowych funkcji systemów DSO pozwala połączyć kilka systemów nagłośnienia w jednym.

DSO w galeriach handlowych i hotelach – charakterystyka obiektów

Galerie handlowe:

Zwłaszcza te o większej powierzchni, są typem obiektów, w których nagłośnienie jest wykorzystywane w przynajmniej kilku celach. Aby podnieść jakość zakupów klientów, inwestorzy mogą zdecydować się na system audio umożliwiający emisję tła muzycznego. Bardzo często niezbędny jest radiowęzeł służący do nadawania komunikatów informacyjnych, organizacyjnych, lub reklamowych. W tym celu dobrze sprawdzi się dodatkowa konsola informacyjna, wyposażona w wygodny mikrofon.

Hotele:

Oprócz pokoi hotelowych, nierzadko znajdują się tam restauracje, baseny czy SPA, czyli miejsca, w których komfort gości jest priorytetem. W każdej z tych stref inwestor może wymagać osobnego nagłośnienia, gdzie emitowane będzie odpowiednie tło muzyczne lub nadawane będą komunikaty informacyjne.

W tych obu typach obiektów odpowiednia i przemyślana konfiguracja systemu może pozwolić również na organizację imprez, pokazów lub innych wydarzeń w strefach przeznaczonych do tego celu.

WYZWANIA:

 • duże przestrzenie, mogące tworzyć pogłos
 • sąsiadujące ze sobą strefy (często „otwarte”), wymagające indywidualnego nagłośnienia
 • duża ilość i różnorodność emitowanych komunikatów i treści

WYMAGANIA:

 • odpowiednia kalibracja dźwięku dostosowana do akustyki obiektu
 • możliwość indywidualnego zestawiania komponentów
 • duża wszechstronność i uniwersalność systemu

Łączenie systemów DSO – dlaczego warto?

KOSZTY URZĄDZEŃ, INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU NIWELUJĄ SIĘ DO MINIMUM!

Dzięki takim rozwiązaniom zmniejsza się ilość:

 • wymaganych głośników (znaczący wyznacznik ceny w dużych obiektach)
 • urządzeń centralnych
 • przewodów

w efekcie:

– mniejsza ilość wymaganej pracy instalatora, a co za tym idzie – mniejsze koszty jego pracy

ROZWIĄZANIEM JEST – DSO IVO DLA HOTELI I GALERII HANDLOWYCH!

System w prosty sposób poradzi sobie zarówno z nagłośnieniem kilku stref osobno, jak i nadawaniem ogólnych komunikatów informacyjnych.

DSO – IVO ma budowę modułową, co umożliwia jak najdokładniejsze dostosowanie go do obiektu. Dzięki takiej architekturze, posiada on tylko niezbędne i spersonalizowane dla danego projektu elementy, bez niepotrzebnych komponentów (na przykład nadmiarowa ilość kart linii głośnikowych czy zewnętrznych wejść audio).

System DSO IVO, oprócz tego posiada również szereg dodatkowych możliwości, takich jak połączenie z całymi systemami, AV, PA, czy też BMS.

Urządzenia takie jak odtwarzacze audio mogą zostać umieszczone zarówno w szafie systemu DSO, dodatkowo zwiększając oszczędność miejsca w pomieszczeniu, jak i w takim pomieszczeniu, jak recepcja, punkt obsługi klienta czy pomieszczenie ochrony. Taka funkcjonalność daje pełną swobodę podczas projektowania obiektu i jednocześnie w żaden sposób ogranicza inwestora ani innych branż.

ZALETY DSO IVO:

 • modułowość systemu
 • łatwa, indywidualna konfiguracja
 • wszechstronne zastosowanie
 • najwyższa jakość
 • brak nadmiarowych elementów

INTEGRACJA SYSTEMÓW DSO – PRZYKŁADOWE MODUŁY:

– Karta WAA – zapewniająca podłączenie zewnętrznego źródła audio do systemu DSO. Takim źródłem może być odtwarzacz audio, ale także telewizor lub rzutnik, który pozwoli na synchronizację obrazu z dźwiękiem z głośników wchodzących w skład systemu DSO.

– Integracja systemu DSO IVO z systemem BMS – takie połączenie realizowane jest przy pomocy standardu transmisji danych RS-485. Wejście sygnałowe potrzebne do takiego połączenia znajduje się z tyłu w każdym kontrolerze głównym centrali DSO (KG-ETH lub KG-ETH-MAR).

 

NADAWANIE KOMUNIKATÓW PRZY POMOCY DSO:

– karta WAA- podłączając mikrofon jako zewnętrzne źródło

– karta KKO, umożliwiająca podłączenie jednego lub kilku szerokiej gamy mikrofonów (serie MI, MA oraz MAR) dedykowanych systemowi DSO IVO.

Takie rozwiązanie sprawdza się zwykle lepiej od karty WAA, gdyż mikrofony pozwalają wygłosić komunikat wyłącznie do wybranej strefy lub stref, co nie jest możliwe w przypadku zastosowania mikrofonów innych producentów. Dodatkowo, każdy z mikrofonów serii MI, MA oraz MAR posiada możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio, przez co jesteśmy w stanie kontrolować odtwarzanie tła muzycznego z poziomu mikrofonu.

Zaplanuj konfigurację DSO przed instalacją

Zastosowanie DSO w celu komercyjnego nagłośnienia obiektu wymaga odpowiedniej konfiguracji systemu. Dobrze jest więc pomyśleć o takiej możliwości już na etapie projektowania obiektu. W przypadku wydzielania osobnych stref nagłośnieniowych, konieczne jest odpowiedni podział obiektu na linie głośnikowe.

Dobrze skonfigurowany system, oprócz podstawowej funkcji alarmowania, pozwoli zapewnić odpowiednie nagłośnienie w strefach określonych przez klienta. Takie rozwiązanie sprawi, że nie trzeba będzie instalować wielu systemów audio i jednocześnie poprawi estetykę obiektu, zmniejszając ilość głośników w danej strefie.

Szeroki wybór central DSO IVO

Ofertę wyróżnia różnorodność dostępnych modeli a także modułowość systemu DSO. Dzięki temu klienci mogą znaleźć optymalny sprzęt pasujący do swoich wymagań budynków i obiektów i mogący zapewnić w nich sprawny system ostrzegania przeciwpożarowego, efektywność cenową oraz sprawną ewakuacje osób w przypadku zagrożenia.

Produkujemy i sprzedajemy zarówno dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO (centrala, konsole, karty systemowe, wzmacniacze jednokanałowe, wzmacniacze wielokanałowe, wzmacniacze małej mocy, wzmacniacze dużej mocy,  systemy zasilania, głośniki ppoż)  przeznaczone do zarządzania niewielkimi instalacjami, które nie wymagają wdrażania skomplikowanych scenariuszy pożarowych, jak i bardziej rozbudowane systemy DSO,  kontrolery główne wraz ze wzmacniaczami wielokanałowymi. Takie wersje znajdują zastosowanie w wielkich i skomplikowanych systemach ostrzegania dźwiękowego. Tego typu profesjonalne centrale DSO IVO są w stanie przetwarzać wiele strumieni audio i obsługiwać transmisje danych w technologii światłowodowej, dlatego mogą nawigować funkcjonowaniem układów składających się nawet z kilkudziesięciu kontrolerów systemów DSO.

Wydajne i łatwe w obsłudze

Wszystkie proponowane przez nas produkty przeznaczone do kontrolowania i zarządzania dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi są nie tylko skuteczne i wydajne, ale także łatwe w obsłudze. Wyposażone zostały w różnego rodzaju wyświetlacze (w zależności od modelu), które zawierają najważniejsze wskaźniki pozwalające na czytelne, bieżące monitorowanie stanu zagrożenia oraz błyskawiczne zdiagnozowanie zaistniałego problemu. Dla zwiększenia widoczności alertów w wielu wersjach zastosowano dodatkowe podświetlenie LED.

Dla osób ceniących największy poziom bezpieczeństwa proponowane są centrale DSO współpracujących z siecią certyfikowanych interkomów pożarowych, które umożliwiają komunikację głosową z innymi użytkownikami systemu. Interkomy pożarowe są  rozszerzeniem dla Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych DSO. Są to urządzenie dwustronnej komunikacji głosowej z innymi interkomami, konsolami alarmowymi i informacyjnymi, czy z centralą przeciwpożarową, a wbudowany przycisk czy przyciski  służą wywołaniu i komunikacją z operatorem czy osobą prowadzącą akcje ratowniczą. Interkom cechuje się bardzo dobrą zrozumiałością emitowanej mowy z wbudowanych głośników. Interkom pożarowy jest prosty w obsłudze i umieszczony w dostępnym miejscu. Interkomy są instalowane w pomieszczeniach gdzie może zaistnieć potrzeba natychmiastowej komunikacji ratunkowej, która może znacznie skrócić czas poszukiwania i ewakuacji, a w tych wypadkach liczy się każda minuta.

Rozmaite parametry techniczne systemów DSO

Proponujemy różne zestawy systemów DSO. Poza odmiennymi funkcjonalnościami możliwy jest również wybór spośród urządzeń o rozmaitych mocach. Dzięki temu łatwo można dopasować optymalny model do zapotrzebowania, co pozwoli racjonalne użytkować energię elektryczną. W przypadku mniejszych układów nie zachodzi potrzeba korzystania z najsilniejszych kontrolerów czy wzmacniaczy o największej mocy  które generują wysokie zużycie energii. Różnorodność naszej oferty sprawia, że można znaleźć w niej wersje o zasobach mocy wystarczającej do zasilenia danego systemu, które jednocześnie pozwalają znacznie zredukować czerpanie prądu.

ELEMENTY WPŁYWAJACE NA DOSKONAŁĄ CENĘ SYSTEMU DSO:

DSO IVO jest systemem w pełni skalowalnym i bardzo elastycznym. Dzięki budowie modułowej  umożliwia on np. dodanie nowych linii głośnikowych czy konsol mikrofonowych jedynie poprzez dodanie odpowiednich kart systemowych a nie dodatkowego kontrolera.

Modułowa konstrukcja systemu DSO IVO powoduje, że inwestor kupuje jedynie te elementy systemu, które są dla niego istotne / niezbędne. W związku z tym zakup jest optymalny i dostosowany do potrzeb.

W ofercie jest szeroka gama certyfikowanych wzmacniaczy o różnej mocy i ilości końcówek (mocy) co umożliwia lepsze i bardziej ekonomiczne dopasowanie wzmacniaczy do potrzeb inwestora/inwestycji.

Konstrukcja systemu umożliwia swobodną konfiguracje i przydzielenie linii głośnikowych do końcówek mocy. Możliwe jest zatem zasilanie jednej, dwóch lub wielu linii głośnikowych z jednej końcówki mocy. Możliwa jest również konfiguracja mieszana.

W ofercie występuje szeroki wybór dowolnej wielkości konsol mikrofonowych z mikrofonami na elastycznym pałąku (tzw. „gęsiej szyi”) lub mikrofonami doręcznymi z przyciskiem typu „naciśnij i mów”. W przypadku konieczności wymiany konsoli na model o większej licznie przycisków sterujących, Producent zapewnia bezpłatna modyfikację lub wymianę.

System umożliwia podłączenie źródeł audio bezpośrednio do konsoli mikrofonowych, co może oznaczać również oszczędności na koszcie kart systemowych.

Oddalone konsole z mikrofonami alarmowymi nie wymagają osobnego i dodatkowego zasilania oraz kabla zasilającego.

ELEMENTY WPŁYWAJACE NA KOSZTY UŻYTKOWANIA SYSTEMU:

Urządzenia centrali DSO IVO są bardzo energooszczędne co przekłada się w sposób oczywisty na znaczne oszczędności rocznego kosztu energii (zasilania oraz chłodzenia pomieszczeń, w którym znajduje się centrala)

Wzmacniacze mocy i system zasilania pracują w wysokoefektywnej technice impulsowej co powoduje m.in. ich mniejsze nagrzewanie a co za tym idzie konieczności chłodzenia pomieszczenia.

Opcja „stan uśpienia” uruchamia tryb zmniejszenie poboru energii w stanie czuwania.

System zasilania pracuje jako siłownia energetyczna, umożliwiająca pracę równoległą przetwornic. Uszkodzenie jednej z przetwornic nie powoduje zatrzymania pracy systemu zasilania.

ELEMENTY WPŁYWAJACE NA ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA SYSTEMU DLA UŻYTKOWNIKA, INSTALATORA i SERWISANTA:

Urządzenia centrali DSO wraz z systemem zasilania pochodzą od jednego producenta co znacznie ułatwienia serwisowania, dostępu do części zamiennych i przeglądów technicznych

System DSO IVO umożliwia ustawienie łącza serwisowego wykorzystującego protokół TCP- IP i możliwa jest zdalna diagnostyka oraz przegląd stanu systemu.

Konstrukcja systemu umożliwia serwisowanie centrali DSO IVO i wymianę kart systemowych bez potrzeby wyłączania zasilania i zatrzymania pracy systemu na sprawnych liniach głośnikowych przez co możliwa jest naprawa i przeglądy np. podczas godzin otarcia galerii handlowej.

Sterowanie i regulacji centrali DSO IVO odbywa się w trybie on-line, bez potrzeby restartu centrali co znacząco wpływa na efektywność i zmniejszenie czasu potrzebnego na wyregulowanie parametrów audio systemu.

Centrala DSO IVO wyposażona jest w monitorujący głośnik odsłuchowy umożliwiający odsłuch i kontrolę sygnałów audio na wejściach oraz wyjściach centrali, np. odsłuch komunikatów cyfrowych przetwarzanych na wybranej linii głośnikowej.

Centrala wyposażona jest w tryb blokowania umożliwiający test i sprawdzenie działania centrali bez głośnego przetwarzania sygnałów audio na liniach głośnikowych np. w godzinach otwarcia galerii handlowej.

System DSO IVO został zaprojektowany przez praktyków i osoby znające zarówno rynek DSO jak i potrzeby użytkowników oraz instalatorów. Dostarczając system DSO IVO na plac budowy, producent zawsze pamięta o ułatwianiu pracy instalatorom (dostawa systemu obejmuje wymagane narzędzia i akcesoria niezbędne do montażu centrali w szafie rack).

Producentem jest polska firma i czas wymagany na naprawę urządzeń jest zminimalizowany dzięki wykonywaniu napraw w lokalnym serwisie. Na czas naprawy producent zapewnia urządzenia zastępcze.

ELEMENTY WPŁYWAJACE NA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU:

Centrala DSO IVO spełnia wszystkie wymagania fakultatywne normy PN-EN 54-16:2011

Częścią centrali są certyfikowane regulatory głośności

Częścią centrali są certyfikowane interkomy pożarowe.

Centrala DSO IVO jest wyposażona w system monitorowania linii głośnikowych (umożliwiający detekcje uszkodzenia głośników) zarówno metodą impedancyjną jak i metodą sygnału pilota.

Centrala DSO IVO zapewnia dwukierunkową integrację z systemem zarządzania budynkiem i systemem SSP przy pomocy łącza cyfrowego w oparciu np. o protokół MODBUS

W przypadku uszkodzenia lub zawieszenia się głównego procesora, centrala DSO IVO umożliwia automatyczne przejście do pracy w trybie obejścia (tzw. „by-pass”) czyli umożliwia np. nadawanie komunikatów głosowych metodą analogową

Centrala DSO IVO zapewnia rejestrację zapowiedzi słownych wypowiadanych przez operatora przy pomocy konsol z mikrofonami alarmowym (czarna skrzynka)

Centrala DSO IVO zapewnia backup plików konfiguracyjnych na kartach SD

System wykorzystujący centralę DSO IVO umożliwia konfigurację konsol alarmowych do pracy jako interkomy pożarowe funkcjonujące w warunkach pożaru.

Konsole mikrofonowe nie wymagają osobnego zasilania.

Wszystkie przyciski na konsolach mikrofonowych są w pełni programowalne.

Komunikacja pomiędzy konsolami mikrofonowymi oraz pomiędzy sieciowymi centralami DSO IVO odbywa się w domenie cyfrowej odpornej na zakłócenia

Utrata komunikacji pomiędzy centralami systemu sieciowego nie wpływa na możliwość pracy autonomicznej central

System zasilania pracuje jako siłownia energetyczna, umożliwiająca pracę równoległą przetwornic. Uszkodzenie jednej z przetwornic nie powoduje zatrzymania pracy systemu zasilania

W przypadku wystąpienia specyficznych potrzeb inwestora/użytkownika, system DSO IVO może być dowolnie i szybko modyfikowany i /lub dostosowywany do nawet najbardziej specyficznych wymagań.