System DSO IVO

11 marca 2016
System DSO IVO

Charakterystyka

  • Nowatorskie rozwiązania
  • Polska konstrukcja
  • PN-EN 54-16:2011

Opis

Centrala DSO IVO przeznaczona jest dla najmniejszych instalacji niewymagających skomplikowanych scenariuszy pożarowych oraz dla instalacji dużych, w których wymagane jest przetwarzanie kilku strumieni audio i transmisja światłowodem. Projekt centrali DSO IVO zakładał, że układy elektroniczne systemu będą energooszczędne, a system skalowalny. Opracowane urządzenia mają wysoką sprawność i nie potrzebują dodatkowych systemów klimatyzacyjnych dla zapewnienia właściwych warunków pracy. W instalacjach DSO, w których na co dzień odtwarzany jest podkład muzyczny, fakt stosowania urządzeń energooszczędnych ma znaczący wpływ na niższe rachunki za energię elektryczną. Moce central DSO dochodzą do kilkudziesięciu kW a urządzenia pobierają również energię w stanie czuwania.

Opracowany dla DSO IVO układ logiczny, ogranicza potrzeby energetyczne centrali do minimum. Zapewnione jest jednocześnie oddawanie pełnej mocy wyjściowej, także przy zasilaniu bateryjnym.

W większych systemach, w których wymagana jest niezależna regulacja dźwięku na poszczególnych liniach, niezbędne są wzmacniacze wielokanałowe. Centrala DSO IVO umożliwia konfigurację systemu dla obu przypadków jak również pracę w trybie mieszanym.

Dokumenty do pobrania