Szkolenia

MY się znamy ... i dzielimy się wiedzą!

Nieodpłatne spotkania online ze specjalistami z branży umożliwiające poszerzenie / uzupełnienie wiedzy podczas swobodnej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Dla naszych obecnych i przyszłych klientów regularnie organizujemy trzy rodzaje szkoleń

Techniczno-Produktowe

Otwarte
Bezpłatne szkolenia mające na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy

Techniczne

Zamknięte
Odpłatne szkolenia mające na celu uzyskanie autoryzacji producenta

Indywidualne

Zamknięte
Indywidualne szkolenia o celu ustalonym z kursantami

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub e-mailowo

Osoba kontaktowa: Natalia Łozowska
Telefon: +48 578 711 230
E-mail: natalia.lozowska@paudio.pl

Szkolenia Techniczno-Produktowe

Uzupełnienie i przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych, norm, podstawowych zasad projektowania i stosowania DSO w Polsce.

Prezentacja systemu DSO IVO w tym m.in charakterystyka i budowa systemu, jego cechy, parametry, zalety, możliwości konfiguracji oraz doboru urządzeń.

Uzyskanie podstawowych informacji o systemach i instalacjach DSO w tym szczególnie  CDSO IVO i jego możliwościach technicznych.

Szkolenie otwarte

Szkolenia bezpłatne

Siedziba pAudio Technologies Sp. z o.o.

ul. Majowa 2 w Szczecinie

lub inne uzgodnione miejsce.

Ograniczona do 8 miejsc. Decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń.

1 dzień, w godzinach 10:00 – 14:30.

Najbliższe planowane terminy:

 • 21.01.2021
 • 25.02.2021
 • 25.03.2021
 • 22.04.2021
 • 27.05.2021
 • 24.06.2021
 • 29.07.2021
 • 26.08.2021
 • 23.09.2021
 • 21.10.2021
 • 25.11.2021
 • 16.12.2021

Szkolenia Techniczne

Warsztaty praktyczne. Zasady prawidłowej instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz  programowania systemu. Zasady konserwacji i serwisu działających systemów. Uzyskanie niezbędnej wiedzy upoważniającej do otrzymania autoryzacji pAudio zgodnie z zasadami jej otrzymania opisanymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw pAudio.

Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy instalatora, umożliwiającej prawidłową instalacje i/lub konserwację/serwisowanie systemów DSO IVO. Uzyskanie autoryzacji producenta.

Szkolenie zamknięte

Szkolenia odpłatne

UWAGA: bezpłatne dla aktualnych klientów pAudio na warunkach opisanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw pAudio. 

Prosimy o kontakt w celu otrzymania oferty oraz szczegółowych zasad odpłatności za szkolenie.

Siedziba pAudio Technologies Sp. z o.o.

ul. Majowa 2 w Szczecinie

lub inne uzgodnione miejsce.

Ograniczona do 6 miejsc. Decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń.

1 dzień, w godzinach 10:00 – 14:30.

Terminy do ustalenia indywidualnego

Szkolenia Indywidualne

Wszelkie szczegóły szkolenia indywidualnego są ustalane z zainteresowanymi słuchaczami według ich potrzeb. Szkolenia odbywają się  przy ul. Majowej 2 w Szczecinie lub w innym uzgodnionym miejscu.