Doradztwo projektowe i szkolenia dla projektantów

Doradztwo projektowe i szkolenia dla projektantów

- opracowanie koncepcji systemów DSO
- optymalizacja systemów DSO
- przygotowywanie opisu systemów DSO
- dobór aparatury/sprzętu
- dobór głośników
- opracowanie optymalnego rozmieszczenia głośników
- opracowania specyfikacji technicznej
- szkolenia dla projektantów branży teletechnicznej i architektonicznej

Zapytaj o szczegóły

This is the call to action subtitle
Zapytaj o szczegóły

Doradztwo projektowe

Systemy DSO to nasza specjalność. Nie mają przed nami tajemnic i są naszą pasją od wielu lat. Odpowiadając na zapotrzebowanie architektów, projektantów, inwestorów czy administratorów obiektów użyteczności publicznej, oferujemy naszą pomoc, wykonując projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO oraz kompleksowe doradztwo na każdym etapie realizacji projektu budowlanego. Wsparcie, którego udzielamy inwestorom, projektantom i wykonawcom pozwala zapewnić optymalne parametry akustyczne pomieszczeń, optymalny poziom zrozumiałości mowy i optymalny dobór urządzeń. Wszystko to przekłada się na maksymalny komfort oraz najwyższy stopień bezpieczeństwa ich użytkowania oraz zgodność z wymogami prawnymi i przepisami.

Czytaj więcej

 

W wyniku wykonywanego przez nas projektowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO powstaje optymalny pod względem funkcjonalności oraz kosztu projekt DSO zapewniający zgodność z normami, przepisami ppoż przepisami MSWiU oraz wymaganiami klienta, inwestora lub rzeczoznawcy pożarowego.

W ramach naszego wsparcia projektowego pomagamy klientom, projektantom, inwestorom w zakresie:

  • opracowania koncepcji systemów DSO
  • optymalizacji systemów DSO
  • opisów systemów
  • doboru aparatury i sprzętu
  • doboru głośników pożarowych
  • rozmieszczenia głośników
  • opracowania specyfikacji technicznej

ponadto

  • doradzamy w zakresie stosowania nowej „normy akustycznej” PN-B-02151-4:2015-06
  • wykonujemy symulacje akustyczne (EASE)
  • dobieramy materiały (np. sufity akustyczne, okładziny itd.)

wykonujemy również usługi projektowe w następującym zakresie

a) Rozmieszczenie elementów DSO na rzutach architektonicznych

b) Wizja lokalna w celu określenia stanu instalacji DSO,

c) Przygotowanie schematu blokowego,

d) Przygotowanie arkusza linii głośnikowych,

e) Przygotowanie opisu systemu,

f) Przygotowanie arkusza spadków napięć,

g) Przygotowanie symulacji akustycznych,

h) Wykonanie, wydrukowanie, uzgodnienie projektu,

i) Wykonanie pomiarów akustycznych po realizacji systemu DSO, wraz z przedstawieniem wyników w formie pisemnego raportu wraz z oceną zgodności uzyskanych rezultatów z wymaganiami i normami

j) Prowadzenie konsultacji w zakresie ewentualnych zmian które potencjalnie mogą zaistnieć na obiekcie,

 

Profesjonalne systemy nagłośnienia i projektowanie DSO

Czytaj więcej

 

Jedną z kluczowych usług i produktów, które proponujemy naszym Klientom, są projektowanie DSO oraz profesjonalne systemy nagłośnienia przeciwpożarowego i ewakuacyjnego, określane jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO. Dźwiękowy system ostrzegawczy to instalacja nagłośnieniowa, centrala oraz głośniki pozwalająca na szybkie i zrozumiałe przekazywanie informacji o ewentualnych zagrożeniach w obiekcie. Odpowiedni projekt oraz właściwe wykonanie systemu DSO warunkuje powodzenie akcji ratunkowej, oraz wpływa na szybkość i bezpieczeństwo ewakuacji budynku. Właśnie dlatego projektowanie DSO należy przeprowadzić w sposób indywidualny, uwzględniając cały szereg parametrów i właściwości budynku oraz wymogów przeciwpożarowych w tym np. wymogów scenariusza pożarowego.

Od tego, jak niezawodny i sprawny będzie system ostrzegawczy może zależeć zdrowie i życie pracowników oraz pozostałych osób przebywających na terenie zakładu pracy lub innego obiektu użyteczności publicznej. Warto o tym pamiętać i powierzyć projektowanie profesjonalnego systemu nagłośnienia specjalistom, którzy pomogą dobrać odpowiednie urządzenia, precyzyjnie zaplanują ich rozmieszczenie, wykonają symulacje akustyczne oraz dokonają testów niezawodności całej instalacji.

 

Projektowanie nagłośnienia – o czym trzeba pamiętać?

Czytaj więcej

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że projektowanie nagłośnienia przemysłowego musi uwzględniać wiele dodatkowych czynników takich jak wysokie temperatury, zapylenie, promieniowanie czy działanie różnych substancji chemicznych. Czynniki te determinują wybór urządzeń i akcesoriów produkowanych z odpowiednio wytrzymałych materiałów – nagłośnienie komercyjne w takich warunkach może okazać się bardzo zawodne.

Projektując zarówno nagłośnienie, jak i Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO, pamiętać należy o tym, że projekt nagłośnienia i projekt DSO powinien być optymalny zarówno pod względem kosztu urządzeń oraz instalacji, a także zapewniać należyty poziom słyszalności oraz zrozumiałości mowy.

 

Jak zbudowany jest system DSO?

Czytaj więcej

Biorąc pod uwagę specyficzne warunki i wymogi stawiane instalacjom ostrzegawczym, projektowanie profesjonalnego systemu nagłośnienia należy zlecić ekspertom, mającym bogate doświadczenie w budowie architektury ostrzegania. Wszystkie nasze realizacje wyposażone są w niezawodne jednostki centralne, składające się z takich elementów jak:

– zasilacz, akumulator,

– kontroler główny,

– karty systemowe,

– kontroler sieciowy,

– wielokanałowy interfejs,

– wzmacniacze dźwięku,

– mikrofon,

– rozdzielacz sieciowy,

oraz innych niezbędnych urządzeń. Integralnym elementem każdego systemu są także głośniki pożarowe ścienne, tubowe, kolumnowe bądź sufitowe oraz okablowanie, zapewniają zapewniające sprawną i szybką komunikację, a także odpowiednio wysoką jakość transmitowanego sygnału.

 

Kiedy projektowanie DSO jest niezbędne?

Czytaj więcej

Miejsca, w których profesjonalne systemy nagłośnienia ppoż. są wymagane prawem, to m.in. wysokie budynki użyteczności publicznej, obiekty wystawowe i handlowe, sale sportowe, kina czy szpitale. Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest również niezbędne dla obiektów jedno- i wielokondygnacyjnych, w których powierzchnia strefy pożarowej przekracza odpowiednio 8000 oraz 5000 m2.

Jako doświadczony specjalista i producent systemów DSO zapewniamy wsparcie, doradztwo oraz szkolenia w zakresie projektowania nagłośnienia dla obiektów użyteczności publicznej. Mimo iż naszą domeną jest projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych, z chęcią podejmiemy się również projektowania nagłośnienia dla dowolnych, innych celów.