Współpraca z CNBOP-PIB

12 lutego 2019
Współpraca z CNBOP-PIB

Z przyjemnością informujemy, że pAudio jest partnerem CNBOP-PIB w zakresie inicjatywy „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. pAudio przystępując do współpracy podpisało z CNBOP-PIB porozumienie o partnerstwie, w ramach którego będzie współorganizować przedsięwzięcia edukacyjne, wygłaszać prelekcje, szkolić oraz prezentować swoją ofertę  podczas organizowanych przez CNBOP-PIB szkoleń.