Szkolenia

Trening czyni mistrza

W pAudio uważamy, że odpowiednie przygotowanie techniczne jest niezwykle istotne do poprawnej implementacji systemów DSO. Dlatego przygotowaliśmy program szkoleń umożliwiający zgłębienie systemów DSO, a w szczególności naszych autorskich wyrobów.
1Zakres szkolenia:

Uzupełnienie i przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych, norm, podstawowych zasad projektowania i stosowania DSO w Polsce.

Prezentacja systemu DSO IVO w tym m.in charakterystyka i budowa systemu, jego cechy, parametry, zalety, możliwości konfiguracji oraz doboru urządzeń.

2Cel:

Uzyskanie podstawowych informacji o systemach i instalacjach DSO w tym szczególnie  CDSO IVO i jego możliwościach technicznych.

3Typ:
Bezpłatne szkolenie otwarte
4Miejsce szkolenia:

Siedziba pAudio Technologies Sp. z o.o.

ul. Majowa 2 w Szczecinie

lub inne uzgodnione miejsce.

5Ilość miejsc:

Ograniczona do 8 miejsc. Decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń.

1Zakres szkolenia:

Warsztaty praktyczne. Zasady prawidłowej instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz  programowania systemu. Zasady konserwacji i serwisu działających systemów. Uzyskanie niezbędnej wiedzy upoważniającej do otrzymania autoryzacji pAudio zgodnie z zasadami jej otrzymania opisanymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw pAudio.

2Cel:

Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy instalatora, umożliwiającej prawidłową instalacje i/lub konserwację/serwisowanie systemów DSO IVO. Uzyskanie autoryzacji producenta.

3Typ:
Odpłatne szkolenie zamknięte
4Miejsce szkolenia:

Siedziba pAudio Technologies Sp. z o.o.

ul. Majowa 2 w Szczecinie

lub inne uzgodnione miejsce.

5Ilość miejsc:

Ograniczona do 6 miejsc. Decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń.

1Więcej:

Wszelkie szczegóły szkolenia indywidualnego są ustalane z zainteresowanymi słuchaczami według ich potrzeb. Szkolenia odbywają się przy ul. Majowej 2 w Szczecinie lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub e-mailowo