Rozwiązania dla centrów handlowych

DSO IVO

Certyfikowany, modułowy i niezawodny system, dzięki któremu zapewnisz bezpieczeństwo klientom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym w budynku. Dzięki zastosowaniu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Twój obiekt będzie spełniał także wymagane przepisy bezpieczeństwa pożarowego.

USŁUGI I WSPARCIE TECHNICZNE

Usługi pomiarowe, wsparcie projektowe i techniczne. Dzięki doświadczonemu zespołowi inżynierów świadczymy usługi elektroakustyczne na najwyższym poziomie.

MASZ PYTANIA, CHCESZ SPOTKAĆ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM?

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze mają ogromne znaczenie w ochronie ludzi, budynków, pomieszczeń i produktów. Pełnią codzienne funkcje informacyjne, a przede wszystkim umożliwiają dobrze zorganizowaną komunikację i organizację podczas nagłych zdarzeń np. zagrożenia pożarowego lub terrorystycznego, które wymagają sprawnej ewakuacji.

Odpowiednio dobrane i skonfigurowane nagłośnienie centrum handlowego gwarantuje wysoką jakość komunikatów wygłaszanych do klientów, pracowników oraz innych osób przebywających w obiekcie. Dzięki temu zwiększa się komfort korzystania z obiektu zwłaszcza dla dużej liczby osób, kiedy komunikaty stają się mniej zrozumiałe.

Ważnym czynnikiem konfiguracji systemu nagłośnienia w centrach handlowych jest ich budowa, często obejmująca również duże powierzchnie na wysokości kilku pięter, jak i mniejsze pomieszczenia konkretnych sklepów. Kluczowe jest tutaj niezawodne, dobrej jakości nagłośnienie zapewniające odpowiednią zrozumiałość komunikatów w każdych warunkach akustycznych, tak aby w przypadku zagrożenia, do każdego dotarł jasny i spójny przekaz.

DSO W Cenrach handlowych

Stosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) wymusza prawo, informujące o nakazie instalacji certyfikowanego systemu budynkach handlowych lub wystawowych:

 • jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2,
 • wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2;

Dlatego tak ważna jest jakość i odpowiednie dostosowanie DSO do warunków panujących w obiekcie, ponieważ kluczowa jest prawidłowa i zrozumiała komunikacja.

DSO głównie kojarzy się z dźwiękowym systemem, który ostrzega w sytuacjach zagrożenia pożarem, jednak nasz system posiada o wiele więcej zastosowań:

Zastosowania systemu DSO IVO:

 • alarmowanie o zagrożeniu pożarem,
 • alarmowanie o zagrożeniach terrorystycznych i bombowych,
 • alarmowanie o kataklizmie,
 • sterowanie ewakuacją,
 • radiowęzeł do komunikacji z klientami i pracownikami,
 • tło muzyczne,
 • nagłośnienie komunikatów informacyjnych i organizacyjnych,
 • zestaw sygnałów dźwiękowych poprawiających zrozumiałość i hierarchię komunikatów dla klientów.

Zadaniem systemu DSO jest skuteczne dostarczanie informacji i komunikatów do grup ludzi przebywających w zagrożonych obszarach, które mogły nie mieć wcześniej okazji poznania treści komunikatów i mogą słyszeć je po raz pierwszy. Tutaj pojawia się zagadnienie słyszalności i rozpoznawalności mowy, co w głównej mierze zależne jest od jakości projektu systemu, zastosowanego sprzętu DSO, jego jakości i zaadaptowania przez inżynierów do danego budynku.

ZALETY DSO IVO:

 • modułowość systemu
 • łatwa, indywidualna konfiguracja
 • wszechstronne zastosowanie
 • najwyższa jakość
 • brak nadmiarowych elementów

INTEGRACJA SYSTEMÓW DSO – PRZYKŁADOWE MODUŁY:

 • Karta WAA – zapewniająca podłączenie zewnętrznego źródła audio do systemu DSO. Takim źródłem może być odtwarzacz audio, ale także telewizor lub rzutnik, który pozwoli na synchronizację obrazu z dźwiękiem z głośników wchodzących w skład systemu DSO.
 • Integracja systemu DSO IVO z systemem BMS – takie połączenie realizowane jest przy pomocy standardu transmisji danych RS-485. Wejście sygnałowe potrzebne do takiego połączenia znajduje się z tyłu w każdym kontrolerze głównym centrali DSO (KG-ETH lub KG-ETH-MAR).

NADAWANIE KOMUNIKATÓW PRZY POMOCY DSO:

 •  karta WAA- podłączając mikrofon jako zewnętrzne źródło
 • karta KKO, umożliwiająca podłączenie jednego lub kilku szerokiej gamy mikrofonów (serie MI, MA oraz MAR) dedykowanych systemowi DSO IVO.

Takie rozwiązanie sprawdza się zwykle lepiej od karty WAA, gdyż mikrofony pozwalają wygłosić komunikat wyłącznie do wybranej strefy lub stref, co nie jest możliwe w przypadku zastosowania mikrofonów innych producentów. Dodatkowo, każdy z mikrofonów serii MI, MA oraz MAR posiada możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio, przez co jesteśmy w stanie kontrolować odtwarzanie tła muzycznego z poziomu mikrofonu.

Zrealizowane instalacje w Centrach handlowych