Rozwiązania dla Lotnisk

DSO IVO

Certyfikowany, modułowy i niezawodny system, dzięki któremu zapewnisz bezpieczeństwo klientom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym w budynku. Dzięki zastosowaniu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Twój obiekt będzie spełniał także wymagane przepisy bezpieczeństwa pożarowego.

USŁUGI I WSPARCIE TECHNICZNE

Usługi pomiarowe, wsparcie projektowe i techniczne. Dzięki doświadczonemu zespołowi inżynierów świadczymy usługi elektroakustyczne na najwyższym poziomie.

MASZ PYTANIA, CHCESZ SPOTKAĆ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM?

Lotniska należą do największych węzłów komunikacyjnych na świecie. Nawet w trudnym dla transportu międzynarodowego roku 2020 porty lotnicze obsłużyły łącznie 3,36 mld pasażerów. Nic więc dziwnego, że przy tak dużej ilości osób – pasażerów, czy pracowników przebywających na terenie lotniska, konieczne są ścisłe przepisy odnośnie do ich nagłośnienia.

Odpowiednio dobrany i skonfigurowany DSO powinien spełniać wszystkie niezbędne funkcje. Zarówno informacyjne, jak i te umożliwiające dobrze zorganizowaną komunikację i organizację podczas nagłych zdarzeń wymagających np. ewakuacji. Wysoka jakość wygłaszanych komunikatów jest kluczowa, zwłaszcza że osoby przebywające na obiektach lotniska są często różnych narodowości. Dzięki zachowaniu odpowiednich standardów jakości zwiększa się komfort i bezpieczeństwo osób, które nierzadko znajdują się w nim po raz pierwszy, oraz mogły nie mieć wcześniej okazji poznania treści komunikatów.

Ważnym czynnikiem konfiguracji systemu nagłośnienia na lotniskach jest budowa obiektu — często będąca ogromnym, halowym pomieszczeniem.  Kluczowe jest tutaj dobrej jakości nagłośnienie zapewniające odpowiednią zrozumiałość komunikatów w każdych warunkach akustycznych oraz wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

DSO na Lotniskach

Stosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) wymusza prawo, informujące o nakazie instalacji certyfikowanego systemu budynkach handlowych lub wystawowych:

 • jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2,
 • wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2;

Dlatego tak ważna jest jakość i odpowiednie dostosowanie DSO do warunków panujących w obiekcie, ponieważ kluczowa jest prawidłowa i zrozumiała komunikacja.

DSO głównie kojarzy się z dźwiękowym systemem, który ostrzega w sytuacjach zagrożenia pożarem, jednak nasz system posiada o wiele więcej zastosowań:

Zastosowania systemu DSO IVO:

 • alarmowanie o zagrożeniu pożarem,
 • alarmowanie o zagrożeniach terrorystycznych i bombowych,
 • alarmowanie o kataklizmie,
 • sterowanie ewakuacją,
 • radiowęzeł do komunikacji z klientami i pracownikami,
 • tło muzyczne,
 • nagłośnienie komunikatów informacyjnych i organizacyjnych,
 • zestaw sygnałów dźwiękowych poprawiających zrozumiałość i hierarchię komunikatów dla klientów.

Zadaniem systemu DSO jest skuteczne dostarczanie informacji i komunikatów do grup ludzi przebywających w zagrożonych obszarach, które mogły nie mieć wcześniej okazji poznania treści komunikatów i mogą słyszeć je po raz pierwszy. Tutaj pojawia się zagadnienie słyszalności i rozpoznawalności mowy, co w głównej mierze zależne jest od jakości projektu systemu, zastosowanego sprzętu DSO, jego jakości i zaadaptowania przez inżynierów do danego budynku.

ZALETY DSO IVO:

 • modułowość systemu
 • łatwa, indywidualna konfiguracja
 • wszechstronne zastosowanie
 • najwyższa jakość
 • brak nadmiarowych elementów

INTEGRACJA SYSTEMÓW DSO – PRZYKŁADOWE MODUŁY:

 • Karta WAA – zapewniająca podłączenie zewnętrznego źródła audio do systemu DSO. Takim źródłem może być odtwarzacz audio, ale także telewizor lub rzutnik, który pozwoli na synchronizację obrazu z dźwiękiem z głośników wchodzących w skład systemu DSO.
 • Integracja systemu DSO IVO z systemem BMS – takie połączenie realizowane jest przy pomocy standardu transmisji danych RS-485. Wejście sygnałowe potrzebne do takiego połączenia znajduje się z tyłu w każdym kontrolerze głównym centrali DSO (KG-ETH lub KG-ETH-MAR).

NADAWANIE KOMUNIKATÓW PRZY POMOCY DSO:

 •  karta WAA- podłączając mikrofon jako zewnętrzne źródło
 • karta KKO, umożliwiająca podłączenie jednego lub kilku szerokiej gamy mikrofonów (serie MI, MA oraz MAR) dedykowanych systemowi DSO IVO.

Takie rozwiązanie sprawdza się zwykle lepiej od karty WAA, gdyż mikrofony pozwalają wygłosić komunikat wyłącznie do wybranej strefy lub stref, co nie jest możliwe w przypadku zastosowania mikrofonów innych producentów. Dodatkowo, każdy z mikrofonów serii MI, MA oraz MAR posiada możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio, przez co jesteśmy w stanie kontrolować odtwarzanie tła muzycznego z poziomu mikrofonu.

Zrealizowane instalacje na lotniskach