Szkolenia

Dla naszych obecnych i przyszłych klientów regularnie organizujemy trzy rodzaje szkoleń

Techniczno-Produktowe

Otwarte
Bezpłatne szkolenia mające na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy

Techniczne

Zamknięte
Odpłatne szkolenia mające na celu uzyskanie autoryzacji producenta

Indywidualne

Zamknięte
Indywidualne szkolenia o celu ustalonym z kursantami

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub e-mailowo

Osoba kontaktowa: Patrycja Klimek
Telefon: 510 021 307
E-mail: patrycja.klimek@paudio.pl

Szkolenia Techniczno-Produktowe

Uzupełnienie i przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych, norm, podstawowych zasad projektowania i stosowania DSO w Polsce.

Prezentacja systemu DSO IVO w tym m.in charakterystyka i budowa systemu, jego cechy, parametry, zalety, możliwości konfiguracji oraz doboru urządzeń.

Uzyskanie podstawowych informacji o systemach i instalacjach DSO w tym szczególnie  CDSO IVO i jego możliwościach technicznych.

Szkolenie otwarte

Szkolenia bezpłatne

Siedziba pAudio Technologies Sp. z o.o.

ul. Majowa 2 w Szczecinie

lub inne uzgodnione miejsce.

Ograniczona do 8 miejsc. Decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń.

1 dzień, w godzinach 10:00 – 14:30.

Każdy 3-ci czwartek miesiąca (za wyjątkiem czerwca i sierpnia 2019)

Najbliższe planowane terminy:

 • 20.09.2018
 • 18.10.2018
 • 15.11.2018
 • 20.12.2018
 • 17.01.2019
 • 21.02.2019
 • 21.03.2019
 • 18.04.2019
 • 16.05.2019
 • 27.06.2019
 • 18.07.2019
 • 22.08.2019
 • 19.09.2019
 • 17.10.2019
 • 21.11.2019
 • 19.12.2019

Szkolenia Techniczne

Warsztaty praktyczne. Zasady prawidłowej instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz  programowania systemu. Zasady konserwacji i serwisu działających systemów.

Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy instalatora, umożliwiającej prawidłową instalacje i/lub konserwację/serwisowanie systemów DSO IVO. Uzyskanie autoryzacji producenta.

Szkolenie zamknięte

Szkolenia odpłatne

UWAGA: bezpłatne dla aktualnych klientów pAudio

Prosimy o kontakt w celu otrzymania oferty oraz szczegółowych zasad odpłatności za szkolenie.

Siedziba pAudio Technologies Sp. z o.o.

ul. Majowa 2 w Szczecinie

lub inne uzgodnione miejsce.

Ograniczona do 6 miejsc. Decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń.

1 dzień, w godzinach 10:00 – 14:30.

Terminy do ustalenia indywidualnego

Szkolenia Indywidualne

Wszelkie szczegóły szkolenia indywidualnego są ustalane z zainteresowanymi słuchaczami według ich potrzeb. Szkolenia odbywają się  przy ul. Majowej 2 w Szczecinie lub w innym uzgodnionym miejscu.