Szpital Bielański – instalacja systemu DSO IVO

28 maja 2020
Szpital Bielański – instalacja systemu DSO IVO

Budynek został zaprojektowany w stylu socrealistycznym i był największą inwestycją szpitalną w okresie planu sześcioletniego w Warszawie (150 000 m³). Prace budowlane rozpoczęto w 1953 r. Na początku planowano, że szpital będzie ośrodkiem doskonalenia lekarzy. Placówka rozpoczęła działalność w grudniu 1960 r. W latach 80. do szpitala dobudowano 3-piętrowy pawilon. W grudniu 1999 roku szpitalowi nadano imię księdza Jerzego Popiełuszki.

adres

ul. Cegłowska 80 / Warszawa

zakres prac

  • Dostarczenie i uruchomienie centrali i systemu DSO IVO
  • Dostarczenie nagłośnienia
  • Usługi elektroakustyczne

extra

Projekt wymagający dużej elastyczności produktu

Skomplikowany scenariusz pożarowy

Projekt wykonany na systemie 2-kanałowym

Rekonfiguracja systemu

Odtwarzanie kilku kodowanych komunikatów cyfrowych