Usługi

Oferujemy usługi wypracowane na bazie doświadczeń i wiedzy naszych inżynierów.

Stosujemy najwyższej klasy narzędzia i aparaturę.

Wsparcie techniczne

- uruchomienie systemu DSO IVO
- wsparcie w zakresie uruchomienia i serwisowania systemu DSO IVO
- montaż centrali systemu DSO IVO
- serwis systemu DSO IVO i SINAPS
- programowanie, testy systemu DSO IVO
- pomiary impedancji i mocy linii głośnikowych
- pomiary zrozumiałości mowy (STIPA) i poziomów dźwięku

Doradztwo projektowe

- wsparcie przy opracowaniu koncepcji i projektów DSO i PA
- dobór urządzeń systemu DSO
- dobór i rozmieszczenie głośników DSO
- symulacje akustyczne (EASE)

Szkolenia

- szkolenia w zakresie uruchomienia, programowania, serwisowania i obsługi systemu DSO IVO