paudio // Author

Author based archive
05 Sty

Przedmiotem projektu „Opracowanie Inteligentnego Systemu Ewakuacji Osób (IVO-ISEO) znacznie zwiększającego bezpieczeństwo ludzi w przypadkach zagrożeń pożarowych, terrorystycznych i epidemiologicznych” jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych celem opracowania systemu ewakuacji zwiększającego bezpieczeństwo ludzi.

 

Wartość projektu: 1 108 455,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 743 953,45 PLN

27 Wrz
 • high sound pressure level
 • low mounting depth
 • antistatic plastic contact protection

 

The 6W powered speaker is equipped with a 165mm full-range loudspeaker and a 100V transformer with 3
power adjustments. The powder coated metal similar to RAL 9016 guarantees long-term stability. Thanks
to an innovative air flow system, the DL-E provides sound characteristics which are attributed to a
conventional bass speaker. An extremely flat construction method allows a low mounting depth of only
70mm, with less than 1 kg product weight. For additional reliability the speaker is impregnated against
wetness.

Speaker exists with 2 types of firedome: plastic or metal.

 

dl-e 06-165

18 Gru

pAudio Technologies to polska firma produkująca i rozwijająca dźwiękowe systemy ostrzegania oraz systemy nagłośnieniowe stosowane w hotelach, centrach handlowych, biurowcach, dworcach, szpitalach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Spółka właśnie pozyskała 1 mln zł od funduszu POMERANGELS i dwóch Aniołów Biznesu. Środki zostaną wykorzystane na rozwój sprzedaży oraz wprowadzenie na rynek nowych, unikatowych produktów.

27 Wrz
 • wysokie ciśnienie akustyczne
 • niska głębokość montażu
 • antystatyczna, plastikowa ochrona styków

Głośnik o mocy 6 W wyposażony w pełnozakresowy głośnik 165 mm i transformator 100 V z 3
końcówkami mocy. Malowany proszkowo metal w kolorze RAL 9016 gwarantuje długotrwałą stabilność. Dzięki
innowacyjnemu systemowi przepływu powietrza DL-E zapewnia właściwości dźwiękowe identyczne do
konwencjonalnych głośników basowych. Niezwykle płaska metoda konstrukcji pozwala na małą głębokość montażu
(70 mm) przy masie produktu mniejszej niż 1 kg. Dla dodatkowej niezawodności głośnik jest zaimpregnowany przed wpływem wilgotności.

Głośnik występuje w dwóch odmianach: z kopułą plastikową oraz metalową

dl-e 06-165

27 Wrz
 • wysokie ciśnienie akustyczne
 • niska głębokość montażu
 • antystatyczna, plastikowa ochrona styków

Głośnik o mocy 6 W wyposażony w pełnozakresowy głośnik 130 mm i transformator 100 V z 3
końcówkami mocy. Malowany proszkowo metal w kolorze RAL 9016 gwarantuje długotrwałą stabilność. Dzięki
innowacyjnemu systemowi przepływu powietrza DL-E zapewnia właściwości dźwiękowe identyczne do
konwencjonalnych głośników basowych. Niezwykle płaska metoda konstrukcji pozwala na małą głębokość montażu
(70 mm) przy masie produktu mniejszej niż 1 kg. Dla dodatkowej niezawodności głośnik jest zaimpregnowany przed wpływem wilgotności.

Głośnik występuje w dwóch odmianach: z kopułą plastikową oraz metalową

dl-e 06-130

25 Wrz

W dniach 2-3 października prezentujemy nasze produkty i firmę na targach FinnSec w Helsinkach.

25 Wrz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych przez „PAUDIO TECHNOLOGIES” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozyskanych od Klienta.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

21 Cze
 • pAudio Technologies Sp. z o.o.  realizuje projekt pod tytułem „Opracowanie znacząco ulepszonej i innowacyjnej centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego firmy pAudio Technologies Sp. z o.o,” którego celem jest opracowanie znacząco ulepszonej i innowacyjnej centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego . Efektem projektu będzie opracowanie znacząco ulepszonej i innowacyjnej centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Wartość projektu wynosi: 476.625,00 PLN, z czego  387.500,00 PLN dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 • pAudio Technologies Sp. z o.o.  realizuje projekt pod tytułem „Rozwój firmy PAUDIO TECHNOLOGIES poprzez promocję na rynkach międzynarodowych”  którego celem jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży IT/ICT. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach, misjach wyjazdowych i dodatkowym działaniom promocyjnym. Wartość projektu wynosi: 403.700,00 PLN, z czego 343.145,00 PLN dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • pAudio Technologies Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” Projekt jest finansowanym z Funduszy Europejskich i jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w SzczecinieCelem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.
  Dofinansowanie projektu z UE to : 50 000 000,00 PLN
  Otrzymane przez pAudio Technologies Sp. z o.o. wsparcie finansowe z EU wyniosło 57 649,56 zł.

 • pAudio Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie Inteligentnego Systemu Ewakuacji Osób (IVO-ISEO) znacznie zwiększającego bezpieczeństwo ludzi
  w przypadkach zagrożeń pożarowych, terrorystycznych i epidemiologicznych”
  Przedmiotem projektu „Opracowanie Inteligentnego Systemu Ewakuacji Osób (IVO-ISEO) znacznie zwiększającego bezpieczeństwo ludzi w przypadkach zagrożeń pożarowych, terrorystycznych i epidemiologicznych” jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych celem opracowania systemu ewakuacji zwiększającego bezpieczeństwo ludzi.

Wartość projektu: 1 108 455,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 743 953,45 PLN

 • pAudio Technologies Sp. z o.o.  realizuje projekt pod tytułem
  „Rozwój przedsiębiorstwa PAUDIO TECHNOLOGIES przez promocję na rynkach eksportowych”
  którego celem jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży IT/ICT. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach, misjach wyjazdowych i dodatkowym działaniom promocyjnym.

 

Wartość projektu wynosi: 192 700,00 PLN, z czego 163 795,00 PLN dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

pAudio jest członkiem Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa