DSO IVO // Category

Category based archive
30 lip

Charakterystyka

 • Umożliwia łatwe sterowanie i obsługę centrali IVO

Opis

KG-ETH przeznaczony jest do sterowania i obsługi centrali DSO IVO. Stan pracy systemu sygnalizowany jest przy pomocy obowiązkowych wskaźników LED. 

30 lip

Charakterystyka

 • Możliwość przyłączania magistrali urządzeń audio (konsol, magistrali,mikrofonów etc.)

Opis

Karta KKO służy do przyłączania magistrali konsol mikrofonów alarmowych i informacyjnych, interkomów pożarowych oraz zewnętrznych urządzeń sterowniczych.

17 sty

Charakterystyka

 • Obsługa 2 pojedynczych linii lub A/B
 • Maksymalna moc na jedną linię 1000 W
 • 32-bitowy procesor DSP
 • Wbudowany przekaźnik obejścia regulatorów głośności
 • Monitorowanie metodą impedancjną lub sygnałem pilota

Opis

Karta 2LG2 wykorzystywana jest do bezpośredniego przyłączania linii głośnikowych 100V. Jedna karta obsługuje maksymalnie dwie linie głośnikowe. Karta 2LG2 umożliwia zasilanie dwóch niezależnych linii głośnikowych lub dwóch linii w konfiguracji A/B z tej samej końcówki mocy. Istnieje możliwość łączenia kart 2LG2 pod wspólne wzmacniacze mocy. Monitorowanie linii głośnikowych odbywa się metodą impedancyjną lub przy pomocy sygnału pilota

30 lip

Charakterystyka

 • Możliwość obsługi wielu linii głośnikowych

Opis

Linie głośnikowe 100V przyłączane są bezpośrednio do modułów 2LG centrali. Jedna karta obsługuje dwie linie głośnikowe oraz regulatory głośności z obejściem.

17 sty

Charakterystyka

 • Lokalne wejście symetryczne audio 0 dB dla jednej lub wielu stref
 • Zasilanie phantom
 • 32-bitowy procesor DSP
 • Kompatybilność z kartą 2LG2

Opis

Karta 2LGA jako karta rozszerzająca do karty 2LG2 pozwala na podłączenie lokalnego źródła sygnału audio dla każdej karty 2LG2, zwiększając ilość obsługiwanych sygnałów audio przez pojedynczy kontroler KG-ETH/KG-ETH-MAR z 4 do maksymalnie 64.

30 lip

Charakterystyka

 • Umożliwia monitorowanie sygnału audio

Opis

Karta WAA służy do przyłączania wszelkich źródeł analogowego sygnału audio. Wejście karty WAA jest symetryczne i może być skonfigurowana jako wejście mikrofonowe lub liniowe. 

30 lip

Charakterystyka

 • Umożliwia połączenie z wyjściami sterującymi urządzeń PPOŻ

Opis

Karta WSS przeznaczona jest głównie do połączenia z bezpotencjałowymi (przekaźnikowymi) wyjściami strefowymi urządzeń systemu sygnalizacji pożaru. 

30 lip

Charakterystyka

 • Umożliwia sterowanie urządzeniami pożarowymi

Opis

Karta wyjść przekaźnikowych PPW2 wyposażona jest w 6 przekaźników i służy do sterowania zewnętrznymi urządzeniamia pożarowymi i automatyki budynku.